Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opgangsfællesskabet i Signalvejskvarteret

Opgangsfællesskabet er til dig, der er over 30 år, hjemløs, har et misbrug eller af anden grund har svært ved at bo i egen bolig uden støtte.

Sådan gør du

Boligerne er for dig, der er over 30 år, og som har problemer med hjemløshed og misbrug eller anden grund, der gør, at du ikke kan bo i egen bolig uden støtte.

For at bo i en lejlighed i opgangsfællesskabet, er det dog en betingelse, at du har et ønske om egen bolig med tilsyn og støtte fra en social vicevært.

Dem, der kan leje en lejlighed i opgangsfællesskabet, er primært hjemløse borgere, der har et misbrug eller andre psykiske vanskeligheder. Dog IKKE plejekrævende borgere og fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere.

• Beboerne skal selv være i stand til at opsøge den hjælp og støtte, de har behov for hos den sociale vicevært.
• Beboerne skal være selvhjulpne i forhold til varetagelse af egen bolig, herunder rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.
• Beboerne skal kunne indgå i og bidrage til fællesskabet, hvilket vil sige, at de skal have en adfærd og en omgangsform, der passer ind i fællesskabet.

Lejlighederne udlejes med en almindelig lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser.

Procedure for ansøgning:
For at komme i betragtning til en bolig, skal du rette henvendelse til ydelsesrådgiverne, som er lokaliseret i Kennedy Arkaden i Aalborg Centrum. Rådgiverne vil her hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen, hvor der udarbejdes en ansøgning, som rådgiver sender til Aalborg Kommune boliganvisning, der registrerer ansøgningen. Herefter videreformidles det til Bo-teamet, og ansøgningen kommer her på en boligliste, indtil der bliver en ledig bolig. Når der er en ledig bolig i det ønskede opgangsfællesskab, vil du blive kaldt ind til samtale med den sociale vicevært.

Tilbuddet

Selvstændige lejemål for voksne socialt udsatte borgere i Aalborg Kommune. Lejlighederne lejes af den enkelte beboer, men det kræver en særlig ansøgning af komme i betragtning til en af lejlighederne. Formålet er at give beboerne en bolig, hvor det er muligt - på deres præmisser - at opbygge et hjem, der kan blive rammen om et mere stabilt liv.

Til opgangsfællesskabet er tilknyttet to sociale viceværter, som beboerne kan benytte.

Dagligdagen

Kost:
Der er en årlig tradition med æbleskiver og gløgg i december måned.
Der kan i perioder efter beboernes ønsker serveres brød eller kage, som beboerne selv har været med til at bage i den sociale viceværts køkken i fælleslejligheden, eller beboerne tager noget med selv til at dele ud.

Fælles aktiviteter:
Der tilbydes fælles udflugter mod en symbolsk egenbetaling, efter ønske fra beboerne.
Der er en klub for kvinderne i opgangsfællesskabet, der er åben hveranden torsdag.

Beboermøder:
Beboerne er inviteret til møder arrangeret af Boligforeningen Alabu, hvor de kan komme med ris og ros vedr. deres lejligheder og ejendomme.

Den sociale vicevært:
Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i opgangsfællesskabet. Den sociale vicevært er til stede i fælleslejligheden, og han kan hjælpe beboerne med rådgivning og vejledning til både sociale, psykiske og praktiske problemer. Den sociale vicevært hjælper beboerne med at holde struktur i hverdagen gennem sin tilstedeværelse i fælleslejlighederne. Ligeledes er viceværten rollemodel i forhold til at udøve færdigheder hos beboerne i at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, konfliktløse uden vold, være grænsesættende, respektfuld og at gøre tingene sammen.
Den sociale vicevært har også en koordinerende og brobyggende funktion i forhold til bl.a. visitator, hjemmepleje og hjemmesygeplejerske.
For beboerne er det frivilligt, om man vil benytte sig af den sociale vicevært.

Fysiske rammer og faciliteter

Boligerne i Signalvejkvarteret består af i alt 50 lejligheder fordelt over syv opgange beliggende i Aalborg på adresserne:
- Signalvej
- Øster Sundbyvej
- Lundbyes Passage

Lejlighedernes størrelse: 51 m2 og 74 m2.

Der er en fælleslejlighed beregnet til forskellige aktiviteter. Lejligheden fungerer som samlingssted og ’kaffestue’ for beboerne og er base for den sociale vicevært, som har et kontor i lejligheden. Her kan der også afholdes individuelle samtaler.

Ejendommene ejes af Boligforeningen Alabu, men Aalborg Kommune har anvisningsretten til boligerne.

Huslejen ligger i størrelsesordenen
• 51 m2 lejligheder: 4.200 kr. pr. måned +lys, gas på ca. 300 kr./måned + varme og vand.
• 74 m2 lejligheder: 5.728 kr. pr. måned +lys, gas på ca. 300 kr./måned + varme og vand.
• Depositum er på ca. 7.500-10.500 kr.

Øvrig information

I Aalborg Kommune findes i alt fire opgangsfællesskaber (Bo- og Gadeteamet) for socialt udsatte voksne borgere over 30 år:
• Bakkebo/Søvangen i Nørresundby
• Poul Paghs Gade/Istedgade i Vestbyen
• Suensonsgade i Vestbyen
• Boligerne i Signalvejskvarteret

Lejlighederne lejes af den enkelte beboer selv, men der kræves særlig ansøgning for at komme i betragtning til en bolig/lejlighed.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

De sociale viceværter,
Signalvej 1, st.tv.
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Sociale viceværter 2280 3458 / 2073 6050
Leder: Jeannette Fischer-Nielsen, tlf. 9982 7610

Antal pladser: 50 lejligheder