Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vaccination: Covid-19, influenza og pneumokok

Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med både covid-19 og influenza vil blusse op i løbet af efteråret, og anbefaler derfor vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker til udvalgte grupper i befolkningen.

Vaccinationsprogrammet mod covid-19 og influenza starter den 1. oktober 2022. Vaccination mod pneumokokker kan ske løbende.

Plejehjemsbeboere og borgere, der er 85+, får dog tilbud om covid-19 vaccination allerede fra midten af september.

Er du i målgruppe for flere vaccinationer, er det muligt at få vaccinerne samtidig fra den 1. oktober.

Tilbuddet er gratis for de udvalgte grupper, som anbefalingen omfatter.

Hvem bør vaccineres?

Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende vaccinationer:

Print alle punkter

 

Sådan bliver du vaccineret

Det er muligt at blive vaccineret på et regionalt vaccinationscenter eller hos din praktiserende læge.

Plejehjemsbeboere bliver tilbudt vaccination på plejehjemmet og skal ikke selv bestille tid.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din alder:

Du får en invitation til vaccination i din digitale postkasse eller som fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post. Du kan herefter:

  1. gå ind på vacciner.dk for at bestille tid
  2. ringe til Region Nordjyllands hotline 97 64 84 63 og få hjælp til tidsbestilling
  3. tale med din praktiserende læge om, hvilke muligheder for vaccination din egen læge tilbyder.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand:

Du modtager ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober, kan du enten:

  1. selv gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for.
  2. tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid.

Hjælp til transport til vaccinationscenter

Hvis du er 65+ og ikke selv kan transportere dig til et vaccinationscenter på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp til transport fra kommunen.

Hvis du har behov for hjælp til transport, skal du bestille tid til både vaccination og transport hos Kontaktcentret i Aalborg Kommune på 9982 5000.

Del indhold