Hvor må begravelse finde sted

Alle har ret til gravsted

Begravelse uden for sognet

Askespredning

Betaling for gravsted

Ikke medlem af folkekirken

Gravsted for andre trossamfund