Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Begravelsespladser

Kirkegårdene er begravelsesplads for alle, også for folk, der står uden for Folkekirken. Du kan også vælge askespredning på havet.
Print alle punkter

Hvor må begravelse finde sted

Alle har ret til gravsted

Begravelse uden for sognet

Askespredning

Betaling for gravsted

Ikke medlem af folkekirken

Gravsted for andre trossamfund

Del indhold