Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter § 101 i Lov om Social Service

Aalborg Kommunes kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet indeholder en samlet beskrivelse af behandlingstilbuddet herunder målgruppe, serviceniveau og retningslinjer.

Kravet til udarbejdelse af kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 stk. 13 i lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 17.12.2019. Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af § 139 i Lov om Social Service).

Print alle punkter

Del indhold