Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

SMART Senior

SMART Senior er for dig, der er senior, smart og digital.

SMART Senior

Aalborg Kommune havde d. 26. september 2017 inviteret til SMART Senior arrangement i Nordkraft, som havde til formål at udvikle ideer til:

  • Hvordan får vi gjort flere seniorer mere digitale?
  • Hvordan får man overblik over aktiviteter og afhjælper ensomhed?
  • Hvordan kommunikerer borgerne og kommunen SMART med hinanden i fremtiden?

Dagens program vekslede mellem korte oplag og arbejde i mindre grupper, hvor deltagerne diskuterer udfordringer, barrierer og muligheder.

Du kan læse om resultaterne af SMART Senior arrangementet her

Ældrerådet i Aalborg Kommune, Ældre Sagens IT-Gruppe, frivillige fra aktivitetscentrene og repræsentanter fra et par af samrådene havde fundet egnede temaer og cases til arrangementet.

SMART Senior arrangementet indgår både i EU-Interreg projektet Like! hvis formål er at fremme en lokal, digital innovationskultur og i Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi, hvor Aalborg Kommune ønsker at inddrage borgere i, hvordan digitalisering kan bidrage til fremtidens velfærd.

Projekter i SMART Senior

I regi af Like! projektet har Aalborg Kommune arbejdet sammen med Rotterdam Kommune, som vi også var i kontakt med på selve dagen.

På baggrund af ideerne fra SMART Senior arrangementet har Aalborg kommune defineret en række små og store projekter, som vi vil arbejde videre med. Nogle af projekterne er allerede startet, mens andre sættes i gang i 2018.

Du kan læse om projekterne her

Med udgangspunkt i SMART Senior har journalist og TV-vært Georg Julin lavet to TV-udsendelser dels om SMART Senior arrangementet og dels om, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune udnytter de mange digitale muligheder til at hjælpe borgerne og gøre dem så selvhjulpne som muligt.

Udsendelserne vil blive vist på DK4 i februar 2018.

Del indhold

SMART Senior