Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Heller ikke selvom der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt undervisning. Uddannelsen er 3-årig, på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser og indledes derfor med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen består af en:

 • Almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling
 • Specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder
 • Praktik hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer leveret af erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddannelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået.

Hvis du vil vide mere om den tre årige ungdomsuddannelse, skal du kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

STU for unge med kontaktvanskeligheder

VUK-Aalborg har et særligt STU-tilbud, der henvender sig til unge mellem 16 -25 år, der har kontaktvanskeligheder og muligvis en diagnose indenfor Autismespektrumforstyrrelser. De unge har afsluttet 9. eller 10. klasse fra en folkeskole eller fra en specialskole eller en specialklasse.

Mål

Formålet er at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videreuddannelse og beskæftigelse (STU loven § 1).

Indhold

Undervisningen er inspireret af TEACCH-metoden i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Undervisningen tilrettelægges ud fra dine egne ønsker og behov med udgangspunkt i en:

 • Almendannende del: Her indgår fag og aktiviteter, der lærer dig at kommunikere med andre på en hensigtsmæssig måde. Du lærer blandt andet at genkende sociale signaler og regler for samvær med andre, samt at håndtere følelser. Du får også undervisning i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, hjemkundskab, økonomi og kendskab til offentlige tilbud. Desuden tilbyder vi dig individuelle samtaletimer.
 • Specifik del: Undervisning i kommunikation, samarbejde og fællesskab. Her indgår fag, der støtter dig i fritids- og interessebetonede aktiviteter. Vi tilbyder idræts-, kreativ-, musik- og træ og metalværksted. Desuden tilbyder vi fag, der forbereder dig til videre uddannelse. For eksempel har du mulighed for undervisning i FVU dansk og FVU matematik.
 • Erhvervsrettet del: Du kommer på virksomhedsbesøg, får undervisning i arbejdsmarkedsforhold og vi tilrettelægger et praktikforløb, dels internt på skolen og dels eksternt på virksomheder og institutioner.

Fakta

 • Undervisningssted: VUK-Aalborg.
 • Afdeling: Thulevej 32C, 9210 Aalborg SØ
 • Antal pladser: 30-35
 • Undervisningstimer: 28 lektioner pr. uge (840 timer pr. år)
 • Mulighed for holddeling: Ja
 • Mulighed for særlig skærmning: Ja
 • Mulighed for enkeltmandsprojekt: Ja
Del indhold

Hjemmeside og sociale medier

Skoleforvaltningens hjemmeside:

nogetathavedeti.dk

Sociale medier:

Facebook

Linkedin

Twitter