Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Heller ikke selvom der tilbydes støtte eller særlig tilrettelagt undervisning. Uddannelsen er 3-årig, på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser og indledes derfor med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen består af en:

  • Almendannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling
  • Specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder
  • Praktik hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer leveret af erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddannelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået.

 

Del indhold

STU

Optagelse på STU sker via UU-aalborg