Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trivselspersoner

Skolen har en trivselsperson som kan hjælpe, hvis dit barn er ked af at gå i skole.

Trivselspersonen har mulighed for at møde dig og dit barn - enten på skolen eller hjemme hos dig - og finde løsninger på problemerne.

Du bør altid reagere, hvis du oplever, at dit barn er trist eller har problemer. Jo tidligere man tager fat, desto mindre skal der til for at løse problemerne. Det øger chancen for, at dit barn hurtigt får det godt igen.

Hvordan får jeg fat i trivselspersonen?

På skolens hjemmeside kan du se, hvordan du får fat i skolens trivselsperson.

Se oversigt over skoler i Aalborg Kommune

Trivselsforum

Trivselspersonen er en del af Trivselsforum, der er et forum på skolen, hvor man arbejder på at sikre at alle børn og unge har mulighed for udvikling, trivsel og uddannelse. Trivselsforum arbejder med en generelt forebyggende indsats, der henvender sig til alle børn og unge og en specifik indsats, der henvender sig til særligt udsatte børn og unge.

I Trivselsforum har man fokus på at opspore "bekymringsbørn", at forebygge mistrivsel og tage eventuelle problemer i opløbet. 

Del indhold