Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialpædagogisk bistand i klassen

Den specialpædagogiske bistand handler om, at eleven fortsat kan være en del af læringsfællesskabet i den almene skole og være en del af klassen.

Behov for specialpædagogisk bistand i den almene undervisning

Skolelederen kan bevilge eleven specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis elevens pædagogiske behov kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Her er det vigtigt, at skolen tager hensyn, så den specialpædagogiske bistand kommer til at passe ind i forhold til de pædagogiske aktiviteter, eksempelvis ekskursioner eller andre aktiviteter, som i forvejen er i klassen og på skolen.

Det er derfor, at bistanden er bevilget, så eleven bliver en del af fællesskabet.

Print alle punkter

Del indhold