Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Børn og Unge.

Hvad kan PPR hjælpe med?

PPR yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle deres pædagogiske indsatser. PPR's indsats har altid et pædagogisk sigte og tager derfor afsæt i den pædagogiske kontekst i daginstitution og skole med inddragelse af børn og forældres perspektiver som en grundlæggende tilgang.

Målet for PPR's indsatser er at understøtte, at alle børn i Aalborg Kommune lærer så meget, de kan og har mod på at deltage i verden. Ved PPR er der ansat forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel.

Hvem er PPR?

Psykologer, specialpædagogiske konsulenter, socialrådgivere, talepædagoger, ord- og talblindekonsulenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter samarbejder tværfagligt for at yde en faglig stærk og målrettet vejledning til gavn for kommunens børn og unge.

Læs mere på PPR-Aalborg.dk

 

 

Del indhold