Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) er en specialskole for voksne

Vi udbyder Kompenserende specialundervisning for voksne, som gives til personer med særlige behov efter lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000.

Undervisningen skal være tilpasset den enkelte brugers forudsætninger, færdigheder og behov, og gives til personer, der ikke kan modtage relevante tilbud efter anden lovgivning.

Målet med den kompenserende specialundervisning er:

  • At afhjælpe eller begrænse virkningerne af et fysisk eller psykisk handicap
  • At fremme færdigheder, der kan imødegå elevens handicap
  • At fremme elevens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet
  • At forbedre elevens funktionelle, herunder personlige udvikling og kvalifikationer

Den kompenserende specialundervisning gives som deltidsundervisning og kan både foregå individuelt- og i grupper.

Deltidsundervisningen tager udgangspunkt i et specifikt problem, emne eller fag i forhold til en konkret funktionsnedsættelse. Undervisningen kan, ud fra en faglig vurdering, strække sig fra få uger til en længere periode med 1-8 lektioner pr. uge.

På nuværende tidspunkt har vi følgende tilbud:

  • Hjerneværkstedet -hold for senhjerneskadede
  • Kompenserende dansk og dansk kultur
  • Undervisning i Dansk, Engelsk og Matematik
  • Kommunikationsværkstedet
  • Undervisning i Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)

VUK-Aalborg står for visiteringen af elever til disse tilbud. Når vi har modtaget en ansøgning om optagelse, indkalder vi til en samtale, hvor der tages stilling til ansøgerens behov for undervisning. Undervisningen iværksættes, hvis det vurderes, at ansøgeren gennem undervisning og vejledning kan opnå bedre handlemuligheder og funktionelle færdigheder.

Læs mere om VUK Aalborg

Del indhold

VUK

Læs mere om VUK