Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoletjenesten

Skoletjenesten leverer undervisning uden for skolens mure.

Skoletjenesten har fokus på undervisning i skolens fag i en kontekst uden for skolerne og retter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation, naturfag samt historiske scenarier i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum.

Skoletjenestens tilbud orienterer sig især mod den åbne skole og samarbejder herom. I Skoletjenestens tilbud finder læringen sted i andre miljøer og med andre tilgange end skolerne selv er i stand til at tilbyde i deres eksisterende rammer, hvilket er kernen i samarbejdet om den åbne skole.

Skoletjenesten inviterer eleverne ud i naturen og skaber forståelse for samspillet mellem miljø, samfund og kultur. Undervisningen finder sted i Vester Fjordpark og på Egholm, Lille Vildmose, Østerådalen og på Halkær Mølle i samarbejde med Naturstyrelsen. Skoletjenesten samarbejder også med Aalborg Zoos Skoletjeneste.

Skoletjenesten står for Naturvidenskabsfestival Aalborg i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Aalborg Zoo. Innovation på Mellervangskolen og forløb på KUNSTEN og historiske scenarier på Lindholm Høje og Aalborg Historiske Museum.

Tilbuddene er overordnet fordelt på følgende vis:

  • Tilbud, der drives i egne værksteder med egne undervisere
  • Tilbud, der drives i andre institutioners faciliteter med egne undervisere
  • Tilbud i andre institutioners skoletjenester, hvortil Aalborg Kommunes Skoletjeneste dækker entre
  • Tilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Pædagogisk profil

Skoletjenesten arbejder kontinuert med at udvikle tilbuddene, så de matcher Fælles Mål for fagene i skolen.

Skoletjenestens tilbud ift. visionen for Aalborg Kommunes skoler retter sig især mod mål 4 om, at Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Tilbuddene hjælper skolerne med at opfylde målet om, at Mindst 25% af undervisningen foregår uden for skolens mure.

Skoletjenestens medarbejdere udvikler løbende tilbuddene og skaber viden om undervisning og læring. Dermed arbejder de med mål 5 i visionen om, at Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion.

Læs mere om Skoletjenesten på vores hjemmeside

 

Del indhold

Hjemmeside og sociale medier

Skoleforvaltningens hjemmeside:

nogetathavedeti.dk

Sociale medier:

Facebook

Linkedin

Twitter