Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoletjenesten

Skoletjenesten leverer undervisning uden for skolens mure. Målgruppen er elever, lærere og skoleledere i Aalborg Kommune.

Om skoletjenesten Skoletjenesten leverer undervisning uden for skolens mure. Målgruppen: Elever, lærere og skoleledere i Aalborg Kommune

Børn og unge undervises i energi, miljø, økologi og naturområder. I Skoletjenestens tilbud finder læringen sted i andre miljøer og med andre tilgange, end skolerne selv er i stand til at tilbyde, hvilket er kernen i samarbejdet om den åbne skole og i den understøttende undervisning. Eleverne tilbydes undervisningen på naturskoler, kulturinstitutioner og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune.

Organisation

Skoletjenesten består af en leder og 16 medarbejdere, som er ansat i kombination mellem kommunens skoler og Skoletjenesten. Det skaber forankring på kommunens skoler og er samtidig med til at skabe karriereveje for ildsjæle og faglige fyrtårne internt i kommunen.

Skoletjenestens medarbejdere bidrager på det uformelle plan via de besøgende lærere til viden spredning på alle skoler og er dermed med til at formidle viden om læring gennem Skoletjenestens tilbud.

Skoletjenesten tilbyder: Undervisning uden for skolen

 • Bæredygtighed skoler
 • Energi og miljøhandleplan skoler
 • Grønt Flag
 • Grøn Skole
 • Naturvidenskabsfestival Aalborg
 • Naturfag
 • Udeskole
 • Haver til Maver
 • Økologi skoler, Skolemad
 • Trafik skoler
 • Innovation - det Skæve Rum
 • Billedkunst
 • Historie og samfundsfag

Læs mere om skoletjenesten og dens tilbud på vores hjemmeside

Del indhold

Hjemmeside og sociale medier

Skoleforvaltningens hjemmeside:

nogetathavedeti.dk

Læs mere om Skoleforvaltningen

Sociale medier:

Facebook

Linkedin

Twitter