Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Analyse af udearealer

I forbindelse med Budgetrapport 2018 besluttede Skoleudvalget, at der skal udarbejdes en analyse omkring behovet for investeringer i skolernes udearealer og udendørs læringsmiljøer.

Opgaven har været i udbud og Rossel+Arkplan har på den baggrund gennemført en analyse af alle skolers udearealer.

Analysen har udmøntet sig en udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skolers udearealer.

Materialet indeholder en konklusionsrapport og en rapport for hver enkelt skole.

Analysen er opdelt i fire emner:

-       Læringsmiljøer

-       Legepladser

-       Det grønne

-       Belægninger

Inden for hvert område er der til hver skole givet en bedømmelse fra 1-5 af de nuværende forhold.

Analysen tager udgangspunkt i, at alle skoler skal have minimum 3,5 i bedømmelse. På den baggrund opstilles forslag til forbedringer og investeringsbehov for hver skole inden for hhv. læringsmiljøer, legepladser, det grønne og belægninger.

Resultatet er en udviklings- og investeringsplan for alle skoler, der dels giver et overblik over de nuværende forhold og dels anviser forslag til investeringer.

 Overordet konklusion af udearealer.pdf

Analyse af udearealer
Bislev Skole
Byplanvejens skole
Egebakken Specialskole
Ellidshøj Skole
Farstrup Skole
Ferslev Skole
Filstedvejens Skole
Frejlev Skole
Gandrup Skole
Gistrup Skole
Gl. Hasseris Skole
Gl. Lindholm Skole
Grindsted Skole
Gudumholm Skole
Gug Skole
Hals Skole
Herningvej Skole
Hou Skole
Højvangskolen
Klarup Skole
Kongerslev Skole
Kærbyskolen
Langholt Skole
Mellervangskolen
Mou Skole
Nibe Skole
Nørholm Skole
Nr. Uttrup Skole
Nøvling Skole
Sebber Skole
Seminarieskolen
Sofiendalskolen
Stolpedalskolen
Sulsted Skole 
Svenstrup Skole
Sønderbroskolen
Sønderholm Skole
Tofthøjskolen
Tornhøjskolen
Tylstrup Skole
Ulsted Skole
Vadum Skole
Vejgård Østre Skole
Vestbjerg Skole
Vester Hassing Skole
Vester Mariendal Skole
Vestkæret Skole
Vodskov Skole
Vaarst Fjellerad Skole

 

 

Del indhold