Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklings- og investeringsplaner

I foråret 2015 er der udarbejdet en ny udviklings- og investeringsplan for alle kommunens folkeskoler.

Planen er udarbejdet af firmaerne SMAK Architects, Friis & Moltke og COWI.

Skolerne er blevet gennemgået med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.

Den gennemførte analyse har afdækket områder, det vil være relevante at søge udviklet/bearbejdet for at bringe skolerne op på et niveau, der lever op til de mål Skoleforvaltningen og Skoleudvalget har med indretning og renovering af Aalborg Kommunes folkeskoler.

Analysen skal vise vejene, som fører til implementering af skolereformen på det bygningsmæssige plan. Med afsæt i mål, registrering og analyse er der for hver skole udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer. Udviklings- og investeringsplanen indeholder forslag til ændring af skolerne, overslag over investeringer til læringsmiljø og renovering. Udviklings- og investeringsplanen skal være udgangspunktet for fremtidige prioriteringer på anlægsområdet på kommunens folkeskoler.

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du mangler Udviklings- og investeringsplanen.


Du kan også bestille Udviklings- og investeringsplanen ved at ringe
på telefon 9352 0010.

Webtilgængelighed 

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed:
Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619.

Del indhold