Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklings- og investeringsplaner

I foråret 2015 er der udarbejdet en ny udviklings- og investeringsplan for alle kommunens folkeskoler.

Planen er udarbejdet af firmaerne SMAK Architects, Friis & Moltke og COWI.

Skolerne er blevet gennemgået med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.

Den gennemførte analyse har afdækket områder, det vil være relevante at søge udviklet/bearbejdet for at bringe skolerne op på et niveau, der lever op til de mål Skoleforvaltningen og Skoleudvalget har med indretning og renovering af Aalborg Kommunes folkeskoler.

Analysen skal vise vejene, som fører til implementering af skolereformen på det bygningsmæssige plan. Med afsæt i mål, registrering og analyse er der for hver skole udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer. Udviklings- og investeringsplanen indeholder forslag til ændring af skolerne, overslag over investeringer til læringsmiljø og renovering. Udviklings- og investeringsplanen skal være udgangspunktet for fremtidige prioriteringer på anlægsområdet på kommunens folkeskoler.

Udviklings- og investeringsplaner
Bislev Skole
Byplanvejens skole
Egebakken Specialskole
Egebakken Specialskole Agernhuset
Ellidshøj Skole
Farstrup Skole
Ferslev Skole
Filstedvejens Skole
Frejlev Skole
Gandrup Skole
Gistrup Skole
Gl. Hasseris Skole
Gl. Lindholm Skole
Godthåbskolen
Grindsted Skole
Gudumholm Skole
Gug Skole
Hals Skole
Herningvej Skole
Hou Skole
Højvangskolen
Klarup Skole
Kongerslev Skole
Kærbyskolen
Langholt Skole
Mellervangskolen
Mou Skole
Nibe Skole
Nørholm Skole
Nr. Uttrup Skole
Nøvling Skole
Sebber Skole
Seminarieskolen
Skansevejens Skole
Sofiendalskolen
Stolpedalskolen
Sulsted Skole 
Svenstrup Skole
Sønderbroskolen
Sønderholm Skole
Tofthøjskolen
Tornhøjskolen
Tylstrup Skole
Ulsted Skole
Vadum Skole
Vejgård Skole
Vestbjerg Skole
Vester Hassing Skole
Vester Mariendal Skole
Vestkæret Skole
Vodskov Skole
Vaarst Fjellerad Skole
Øster Uttrup Skole

 

 

 

Del indhold