Undervisning for to-sprogede elever kan foregå på forskellige måder afhængig af den enkelte elevs kompetencer i dansk.

Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tosprogede elever

Undervisning for tosprogede elever i Aalborg Kommune

Nyankomne elever

I Aalborg Kommune er der frit skolevalg. For forældre til tosprogede børn betyder det, at de skal henvende sig på den skole, hvor de ønsker deres barn skal gå i skole. Skolen vil herefter varetage den videre proces. Det er muligt at vælge en anden skole, hvis der er plads på den anden skole. Det er forældrenes ansvar at sørge for barnets transport til og fra skole.

For nyankomne tosprogede elever, der er fyldt 14 år ved optagelse, skal forældrene henvende sig på distriktsskolen, som vil vurdere om eleven kan deltage i den almindelige undervisning med supplerende undervisning i Dansk som andetsprog. Hvis distriktsskolen vurderer, at eleven ikke kan deltage i den almindelige undervisning, tilbydes eleven skolegang i UngAalborg Uddannelsescenter.

Flygtninge, der er fyldt 14 år ved optagelse indskrives i UngAalborg Uddannelsescenter.

Overgange fra daginstitution til skole

For børn der skal starte i 0. klasse skal forældrene følge samme procedure som alle andre børn i daginstitutionen.

Sprogstøtte

Tosprogede elever der har behov for dansk sprogstøtte enten ved skolestart eller senere i skoleforløbet skal gives undervisning i dansk som andetsprog. Det er skolens leder, der beslutter hvilket undervisningstilbud den enkelte elev skal have.

Basisundervisning 

Basisundervisning er for tosprogede elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte. Organiseringen af basisundervisning kan ske i hold, som enkeltmandsundervisning eller i lokale modtageklasser.

Supplerende undervisning i Dansk som andetsprog

Supplerende undervisning i Dansk som andetsprog er for tosprogede elever, der har brug for supplerende undervisning i dansk, for at få mest muligt udbytte af den almindelige undervisning. Den enkelte elevs behov og forudsætninger vurderes, og undervisningen i dansk kan enten ske som støtte i klassen, undervisning efter skoletid eller i særlige tilfælde parallelt med normalklassens undervisning.

Modersmålsundervisning

Modermålsundervisning gives til børn fra EU og EØS-lande.

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

For at der oprettes et hold, skal der være minimum 12 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning. Undervisningen har et omfang af 3 lektioner ugentligt og foregår på en centralt placeret skole efter almindelig skoletid. Undervisningen er gratis.
Oprettelse af hold i modersmålsundervisning sker på grundlag af forældrenes henvendelse til skoleforvaltningen.

Der undervises i følgende sprog:

• Grønlandsk foregår på Herningvejen Skole
• Litauisk foregår på Sønderbroskolen
• Polsk foregår på Sønderbroskolen

 

Del indhold