Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedspleje til skole og ungdom

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang, så dit barn kan få de bedste betingelser for at være sund og trives. Kontakten foregår via individuelle samtaler, i grupper og aktiviteter på klassen.

Sundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Skolesundhedspleje er et gratis tilbud til alle børn og familier - helt fra skolestart til og med 9. klasse. Der er også en sundhedsplejerske tilknyttet enkelte 10.klasser og ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud, og som forælder kan du til enhver tid takke nej.

I bliver inviteret til at deltage i de yngste klassetrin. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Hvis dit barn går i en special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Print alle punkter

Del indhold