Hvilken støtte kan en elev få i klassen?

Hvem bevilger eleven støtte i klassen?

Hvor længe gælder bevillingen af støtte til eleven?

Kan forældrene klage, hvis eleven ikke får den støtte, der er behov for?

Er der frit skolevalg, hvis eleven får støtte i klassen?