Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtte i klassen

Eleverne skal altid trives og have en god og tryg hverdag i skolen. Har eleverne det, vil det også understøtte en god læring.

Behov for støtte i klassen

For at sikre en god læring og trivsel har nogle elever behov for forskellig støtte i den almindelige undervisning.

Det kan eksempelvis være faglig eller praktisk støtte, men det kan også være hjælp til at være en del af de sociale fællesskaber på en skole eller i en klasse.

Skolen inddrager altid forældre og eventuelt eleven, hvis der er behov for støtte.

Print alle punkter

Del indhold