Hvordan får en elev bevilget specialpædagogisk bistand i klassen?

Hvad er en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)?

Hvordan indstilles en elev til en pædagogisk psykologisk vurdering?

Kan forældrene klage, hvis eleven ikke får den støtte, der er behov for?

Er der frit skolevalg, hvis eleven får specialpædagogisk bistand i almenskolen?

Hvad kan Aalborg Kommunes Borgerrådgiver hjælpe med?

Hvor længe gælder bevillingen af specialpædagogisk bistand?