Er der frit skolevalg, hvis eleven får specialpædagogisk bistand i almenskolen?