Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socioøkonomisk profil

Læs om de socioøkonomiske forhold på de enkelte skoler i Aalborg Kommune. Analysen af de socioøkonomiske forhold er udarbejdet af Epinion i Januar 2020.

Social profil

De socioøkonomiske forhold beskrives ved hjælp af en såkaldt social profil score. Denne beregnes i Epinion’s analyse ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Epinion har udvalgt syv indikatorer på baggrund af en tidligere analyse udarbejdet af Epinion, som konkluderede at netop de syv baggrundsvariable havde betydning for elevers præstationer i grundskolen. Det antages i undersøgelsen, at de faktorer der har betydning for elevernes præstationer også har indflydelse på eventuelt behov for ekstra støtte. De syv indikatorer er følgende:

  • Moderens civilstatus
  • Indvandrer/efterkommer
  • Beskæftigelsesstatus
  • Moderens uddannelsesniveau
  • Faderens uddannelsesniveau
  • Samlet disponibel indkomst
  • Moderens alder ved barnets fødsel

Ud fra disse udregnes en social profil score for hver enkelt elev. Scoren beskriver elevens sociale udsathed eller med andre ord elevens behov for støtte. Hver elev kan have en social profil score mellem 0 og 10, hvor 0 angiver en profil med lav udsathed, mens 10 angiver en profil med høj udsathed.

I Epinion’s analyse fokuseres der på tre inddelinger bestående af henholdsvis de 5%, 10% og 15% af eleverne der er mest udsatte i Aalborg Kommune. Det vil sige, at antallet af elever stiger i takt med at procenten hæves. De 5% mest udsatte elever består af de elever der har en social profil score i den højere ende, og for de øvrige inddelinger medtages de elever med en relativt lavere social profil score.

Metode og yderligere forklaring kan findes i rapporten.

Se den samlede rapport fra Epinion i pdf

Se kontaktinformation i højre side.

Del indhold