Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socioøkonomisk profil

Læs om de socioøkonomiske forhold på de enkelte skoler og i de enkelte skoledistrikter. Analysen af de socioøkonomiske forhold er udarbejdet af Epinion i november 2018.

Social profil

De socioøkonomiske forhold beskrives ved hjælp af en såkaldt social profil score. Denne beregnes i Epinion’s analyse ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Epinion har udvalgt syv indikatorer på baggrund af en tidligere analyse udarbejdet af Epinion, som konkluderede at netop de syv baggrundsvariable havde betydning for elevers præstationer i grundskolen. Det antages i undersøgelsen, at de faktorer der har betydning for elevernes præstationer også har indflydelse på eventuelt behov for ekstra støtte. De syv indikatorer er følgende:

 • Moderens civilstatus
 • Indvandrer/efterkommer
 • Beskæftigelsesstatus
 • Moderens uddannelsesniveau
 • Faderens uddannelsesniveau
 • Samlet disponibel indkomst
 • Moderens alder ved barnets fødsel

Ud fra disse udregnes en social profil score for hver enkelt elev. Scoren beskriver elevens sociale udsathed eller med andre ord elevens behov for støtte. Hver elev kan have en social profil score mellem 0 og 10, hvor 0 angiver en profil med lav udsathed, mens 10 angiver en profil med høj udsathed.

I Epinion’s analyse fokuseres der på tre inddelinger bestående af henholdsvis de 5%, 15% og 25% af eleverne der er mest udsatte i Aalborg Kommune. Det vil sige, at antallet af elever stiger i takt med at procen- ten hæves. De 5% mest udsatte elever består af de elever der har en social profil score i den højere ende, og for de øvrige inddelinger medtages de elever med en relativt lavere social profil score. Ydermere er der i analysen fokus på både elever i det enkelte skoledistrikt samt elever på den enkelte skole, da elevsammensætningen kan være forskellig.

Udregning og fortolkning

I Epinion’s analyse udregnes en samlet social profil score for hvert enkelt skoledistrikt (eller skole) og en total sum for alle skoledistrikter (eller skoler). Den samlede sociale profil score udregnes på følende vis:

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟

For hver inddeling (5%, 15% og 25% mest udsatte elever) udregnes gennemsnittet af elevernes sociale profil score i det enkelte skoledistrikt (eller på skolen). Gennemsnittet ganges med antallet af elever i den enkelte inddeling. Det vil sige, at der beregnes en størrelse der både vægter graden af elevernes sociale profil og antallet af elever, hvilket med andre ord betyder, at der både tages højde for kompleksitet og elevtal.

Herefter finder Epinion andelen af den samlede sociale profil score som det enkelte skoledistrikt (eller skole) har i forhold til den totale sociale profil score for alle skoledistrikter (eller skoler).

                                          𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

                                          (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒)

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡

𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =     ------------------------------------------------------

                                       𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

                                       (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑟)

Det vil sige, at Epinion finder andelen af den samlede sociale profil score i det enkelte distrikt (eller skole) ud af den totale samlede sociale profil score for alle distrikter (eller skoler).

Nedenfor er en forklaring til Tabel 1 (se nednefor) med Mellervangskolen (eksempel) som udgangspunkt, og hvordan andelen tolkes beskrives i det følgende.

Elever med bopæl i skoledistriktet

 • 15,9% af Aalborg Kommunes 5% mest udsatte er bosiddende i Mellervangskolens skoledistrikt.

 • 10,2% af Aalborg Kommunes 15% mest udsatte er bosiddende i Mellervangskolens skoledistrikt.

 • 7,6% af Aalborg Kommunes 25% mest udsatte er bosiddende i Mellervangskolens skoledistrikt.

Elever på skolen 

 • 8,6% af Aalborg Kommunes 5% mest udsatte elever går på Mellervangskolen.

 • 6,1% af Aalborg Kommunes 15% mest udsatte elever går på Mellervangskolen.

 • 4,6% af Aalborg Kommunes 25% mest udsatte elever går på Mellervangskolen.

Resultaterne fra Epinion’s analyse

Tabel 1 indeholder andelen af den sociale profil score i de tre inddelinger for hver enkelt skole i distriktet og på selve skolen (pdf-fil)

Tabel 2 indeholder den gennemsnitlige sociale profil score samt elevtal i de tre inddelinger vist for hver enkelt skole i distriktet og på selve skolen (pdf-fil)

Del indhold