Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolesundhedspleje

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang, så dit barn kan få de bedste betingelser for at være sund og trives. Kontakten foregår enten via individuelle samtaler eller i grupper samt aktiviteter på klassen.

Du kan stadig kontakte skolesundhedsplejen under COVID-19 epidemien

Under COVID-19 epidemien er skolen lukket og alle de almindelige sundhedssamtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter er aflyst.

Alle skolens elever, forældre, lærer og pædagoger kan som altid henvende sig til skolesundhedsplejen ved spørgsmål og/eller behov for at drøfte og evt. få vejledning/rådgivning vedrørende barnets udvikling sundhed og trivsel.

I tilfælde af at den sædvanlige sundhedsplejerske på skolen midlertidigt indgår i sundhedsbredskabet på sygehuset eller i hjemmesygeplejen, kan du blive henvist til en anden skolesundhedsplejerske ved at kontakte sundhedsplejens sekretariat på 99319278 eller 99319263 alle hverdage kl. 8-13.

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud. Tilbuddet er gratis og du kan, som forælder, til enhver tid takke nej. I et sådan tilfælde skal dette ske til sundhedsplejersken på skolen eller som besked via Sundhedsvejen.dk. Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretariat direkte på tlf. 9931 9278 

I de yngste klassetrin bliver I inviteret til at deltage. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Sundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Tilbuddet foregår som individuelle samtaler med dit barn, ligesom der vil være sundhedspædagogiske aktiviteter i en gruppe eller på klassen. Ekstra indsats eller opfølgning af dit barns sundhed og helbred bliver tilbudt efter behov. 

Hvis dit barn går i en special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Henvisning i samarbejde med hjemmet 

Sundhedsplejersken kan i samarbejde med forældrene henvise til f.eks. egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre. Desuden drøftes hvilke oplysninger, der er relevante at videregive.  

Sundhedsplejerskens åbne konsultation

Sundhedsplejersken har kontakt med hjem og skole via SkoleIntra. Skolesundhedsplejersken kan kontaktes på skolen eller telefonisk. Både forældre og børn kan frit henvende sig til sundhedsplejerskens åbne konsultation. 

Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på sundhedsplejersken på dit barns skole. Du kan se, hvad der sker hos sundhedsplejersken på de forskellige klassetrin og finde oplysninger om adgang til sundhedsjournalen. 

Del indhold