Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolesundhedspleje

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang, så dit barn kan få de bedste betingelser for at være sund og trives. Kontakten foregår enten via individuelle samtaler eller i grupper samt aktiviteter på klassen.

Skolesundhedspleje

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud. Tilbuddet er gratis og du kan, som forælder, til enhver tid takke nej. I et sådan tilfælde skal dette ske til sundhedsplejersken på skolen eller som besked via Sundhedsvejen.dk. Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretariat direkte på tlf. 9931 9278 

I de yngste klassetrin bliver I inviteret til at deltage. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Sundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Hvis dit barn går i en special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Sundhedsplejersken kan i samarbejde med forældrene henvise til f.eks. egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre. Desuden drøftes hvilke oplysninger, der er relevante at videregive.  

Del indhold