Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolesundhedspleje

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang, så dit barn kan få de bedste betingelser for at være sund og trives. Kontakten foregår enten via individuelle samtaler eller i grupper samt aktiviteter på klassen.

Du bliver orienteret om skolesundhedsplejens tilbud ved barnets skolestart

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud. I de yngste klassetrin bliver I inviteret til at deltage. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Hent Sundhedsområdet for børn og unges tilbud til skolebørn og unge

Sundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Tilbuddet foregår som individuelle samtaler med dit barn, ligesom der vil være sundhedspædagogiske aktiviteter i en gruppe eller på klassen. Ekstra indsats eller opfølgning af dit barns sundhed og helbred bliver tilbudt efter behov. 

Hvis dit barn går i special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Henvisning i samarbejde med hjemmet 

Sundhedsplejersken kan i samarbejde med hjemmet inddrage børn- og ungelægen, hvis hun vurderer, det er nødvendigt. Børn- og ungelægen og sundhedsplejersken kan også begge henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre efter aftale med hjemmet. 

Sundhedsplejerskens åbne konsultation

Sundhedsplejersken har kontakt med hjem og skole via SkoleIntra. Skolesundhedsplejersken kan kontaktes på skolen eller telefonisk. Både forældre og børn kan frit henvende sig til sundhedsplejerskens åbne konsultation. 

Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på sundhedsplejersken på dit barns skole. Du kan se, hvad der sker hos sundhedsplejersken på de forskellige klassetrin og finde oplysninger om adgang til dit barns journal.  

Del indhold