Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udsættelse af skolestart

Forældremyndighedsindehaverne kan ansøge om, at barnets undervisningspligt udsættes et år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Det er en forudsætning, at forældrene i dialog med børnehavens og skolens ledelse vurderer, at barnet vil få et væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehaven, end det vil få ved at begynde i 0. klasse.

Hvis det anbefales, skal forældre og børnehave udfylde ansøgningsskema, som børnehaven efterfølgende indsender til skolechefen, som vurderer disse ansøgninger.

Ansøgningsfristen er 15. september (for børn tilhørende Mou Skole, Tofthøjskolen, Kongerslev Skole og Gudumholm Skole) og 15. december (for resten af skolerne i Aalborg Kommune).

Ansøgningsskemaet og yderligere information om udsættelse af skolestart kan fås ved at kontakte børnehaven - alternativt Børn og Unge på telefon 9352 0090.

Lovgrundlag

Med virkning fra den 1. august 2009 blev Folkeskoleloven ændret, idet 0. klasse blev gjort obligatorisk, og undervisningspligten gælder i 10 år.

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Fra dette tidspunkt skal barnet som udgangspunkt starte i 0. klasse i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen (Folkeskolelovens § 34).

Undervisningsministeriet har fastlagt de centrale regler for skoleudsættelse, og det fremgår heraf, at et barns skolestart kan udsættes på grundlag af en individuel vurdering af barnet og dets udvikling. Der er fra Ministeriet ikke fastsat retningslinjer for, hvordan vurderingen skal foretages.

Det er Kommunalbestyrelsen, der efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke kan godkende, at et barns undervisning udsættes til det år, barnet fylder 7 år.

Del indhold