Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleindskrivning 2017/2018

Indskrivning til skoleåret 2017/2018 er for børn født i 2010 og 2011, der skal starte i skole august 2017.

Skoleindskrivning - hvornår?

Bislev Skole og Sebber Skole (rullende skoleindskrivning), Tofthøjskolen, Mou Skole, Kongerslev Skole og Gudumholm Skole (Mini DUS/før-skolebørn):

I uge 41 udsendes indskrivningsbrev til forældrene. Brevet kommer fra distriktsskolen, og der er frist 1. november.

For resten af Aalborg Kommunes folkeskoler: 

I uge 2 udsendes indskrivningsbrev til forældrene. Brevet kommer fra distriktsskolen, og der er frist 1. februar.

Hvis dit barn er født inden den 1. oktober 2012 og kan følge undervisningen i 0. klasse, kan dit barn indskrives ved kontakt til den enkelte skole.

Hvem indskriver?

Forældre med forældremyndighed, som enten bor sammen med barnet eller på anden adresse end barnet, modtager indskrivningsbrevet i deres e-Boks. Det er kun en forældremyndighedsindehavere, der bor på samme folkeregisteradresse med barnet, der kan indskrive digitalt. 

Når indskrivningen er foretaget, vil forældremyndighedsindehaverne - uanset adresse - modtage kvitteringsmail om skolevalget i deres e-Boks.

Plejefamilier eller anbringelsessteder

Indskrivning af plejebarn sker ved henvendelse på distriktsskolen.

Hvor foregår indskrivningen?

Selve skoleindskrivningen foregår på KMD Skoleindskrivning, og der er KUN åben for indskrivning, efter du har modtaget indskrivningsbrevet fra distriktsskolen og i en afgrænset periode derefter.

Ønskes en anden skole end distriktsskolen

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du, efter modtagelse af indskrivningsbrevet i den digitale indskrivning, vælge den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Udsættelse af skolestart

Såfremt du har ønsker om, at dit barn skal vente et år med at komme i skole, skal dette drøftes med barnets børnehave. Læs mere om skoleudsættelse og hvordan du ansøger på vores hjemmeside.

Hvornår får jeg besked om skoleindskrivningen?

De børn, der indskrives på deres distriktsskole, er garanteret plads på skolen. Har man ønsket en anden skole til sit barn, får man besked primo december/medio marts om, hvorvidt man får den ønskede skole. Såfremt det ønskede ikke er muligt, kontaktes man ifht. andet ønske.

Skolefritidsordning/DUS

Der vil i indskrivningsbrevet være henvisning til Pladsanvisningen-online, hvor du kan indskrive dit barn til DUS.

Del indhold