Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleindskrivning

Indskrivning til skoleåret 2023/2024 er for børn født i 2016 og 2017, der skal starte i skole august 2023.

Skoleindskrivning - hvornår?

Gældende for Tofthøjskolen, Mou Skole, Kongerslev Skole og Gudumholm Skole (Mini DUS/før-skolebørn):

Primo oktober udsendes indskrivningsbrev til forældrene. Brevet kommer fra distriktsskolen, og der er frist for indskrivning 1. november.

De børn, der indskrives på deres distriktsskole, er garanteret plads på skolen. Har du ønsket en anden skole til dit barn, får du besked primo december, hvorvidt du får den ønskede skole. Såfremt det ønskede ikke er muligt, kontaktes du ift. andet ønske.

For resten af Aalborg Kommunes folkeskoler: 

Primo januar udsendes indskrivningsbrev til forældrene. Brevet kommer fra distriktsskolen, og der er frist for indskrivning 1. februar.

De børn, der indskrives på deres distriktsskole, er garanteret plads på skolen. Har du ønsket en anden skole til dit barn, får du besked medio marts om, hvorvidt du får den ønskede skole. Såfremt det ønskede ikke er muligt, kontaktes du ifht. andet ønske.

Et barn kan optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse. Kontakt barnets distriktsskole.

Hvem indskriver?

Forældre med forældremyndighed, som enten bor sammen med barnet eller på anden adresse end barnet, modtager indskrivningsbrevet i deres e-Boks. Det er kun forældremyndighedsindehavere, der bor på samme folkeregisteradresse som barnet, der kan indskrive digitalt. 

Når indskrivningen er foretaget, vil forældremyndighedsindehaverne - uanset adresse - modtage kvitteringsmail om skolevalget i deres e-Boks.

Plejefamilier eller anbringelsessteder

Indskrivning af plejebarn sker ved henvendelse på distriktsskolen.

Hvor foregår indskrivningen?

Selve skoleindskrivningen foregår på KMD Skoleindskrivning, og der er KUN åbent for indskrivning, efter du har modtaget indskrivningsbrevet fra distriktsskolen og i en afgrænset periode derefter.

Ønskes en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg)?

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du i den digitale indskrivning vælge den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Udsættelse af skolestart

Såfremt du har ønsker om, at dit barn skal vente et år med at komme i skole, skal dette drøftes med barnets børnehave.

Læs mere om skoleudsættelse og hvordan du ansøger

Skolefritidsordning/DUS

Der vil i indskrivningsbrevet være henvisning til indskrivning i DUS, som sker via Indskrivning.dk samtidig med skoleindskrivningen. Hvis du først senere ønsker at indskrive i DUS, skal du gå via Pladsanvisningen-online.

Del indhold