Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleprognose

Skoleprognosen er et sammendrag af de nyeste prognoser over elev- og klassetalsudviklingen i de kommende år.

Skoleprognose

Skoleprognosens forventning til elevtallene i de respektive skoleår udtrykker forventningen til elevtallet ultimo kalenderåret. Det vil sige, at elevtal for skoleåret 2020/21 udtrykker forventningen pr. 31. december 2020.

For den enkelte skole vises der en tabel med elev- og klassetal frem til skoleåret 2031/32. Der er medtaget tre historiske år.

Udover tabellen, vises der for den enkelte skole, tre grafer:
• Udviklingen i antal elever
• Antal klasser (almen) ift. skolens antal klasselokaler (kapacitet)
• Udviklingen i elevtal, hvor skoleåret 2020/21 er sat til indeks 100

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du mangler Skoleprognosen


Du kan også bestille Skoleprognosen ved at ringe på
telefon 9352 0010.

Webtilgængelighed 

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed:
Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619.

Del indhold