Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleprognose

Skoleprognosen er et sammendrag af de nyeste prognoser over elev- og klassetalsudviklingen i de kommende år.

Skoleprognose

Skoleprognosens forventning til elevtallene i de respektive skoleår udtrykker forventningen til elevtallet ultimo kalenderåret. Det vil sige, at elevtal for skoleåret 2020/21 udtrykker forventningen pr. 31. december 2020.

For den enkelte skole vises der en tabel med elev- og klassetal frem til skoleåret 2031/32. Der er medtaget tre historiske år.

Udover tabellen, vises der for den enkelte skole, tre grafer:
• Udviklingen i antal elever
• Antal klasser (almen) ift. skolens antal klasselokaler (kapacitet)
• Udviklingen i elevtal, hvor skoleåret 2020/21 er sat til indeks 100

Du kan benytte nedenstående "Skriv til formular", hvis du vil have Skoleprognosen tilsendt:

Skriv til Kristina Bakmann

 

Del indhold