Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidstilbud (DUS2)

Skolefritidstilbud (DUS2) er et tilbud til elever fra 4. til 5. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen efter skoletid. Fra 1. august 2017 er 6. klasse også omfattet af DUS2.

Tilbuddet er typisk aktivitetspræget og kan byde på alt fra sport til mekanik eller drama afhængigt af, hvilke interesser børnene har.

Indmelding

Indmelding skal ske digitalt på www.pladsanvisningen-online.dk

Når man tilmelder sit barn i 4. klasse, fortsætter tilmeldingen automatisk i 5. og 6. klasse, indtil man udmelder sit barn.

Start tilmelding på www.pladsanvisningen-online.dk

 

Udmeld

Udmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Udmeld på pladsanvisningen-online.dk

Åbningstid

Efter skole indtil klokken 17.00. Åbningstiden er dog nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside.

DUS 2 er lukket i skoleferierne.

Pris 

I 2017 er prisen 389 kr. pr. måned.

Juli og august er betalingsfri.

DUS 2 er ikke omfattet af søskenderabat

Del indhold