Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidstilbud (DUS2)

Skolefritidstilbud (DUS2) er et tilbud til elever fra 4. til 6. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen efter skoletid.

Tilbuddet er typisk aktivitetspræget og kan byde på alt fra sport til mekanik eller drama afhængigt af, hvilke interesser børnene har.

Indmelding

Indmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Når du tilmelder dit barn i 4. klasse, fortsætter tilmeldingen automatisk i 5. og 6. klasse, indtil du udmelder dit barn. 

Friplads

I 2019 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 177.601 kr. Du har i 2019 ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 551.700 kr.

Du søger om friplads via pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Åbningstid

DUS2 åbner efter skoletid og lukker klokken 17.00. Åbningstiden er nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside.

Skoleårets første åbningsdag i DUS2 er første skoledag. I 2019 er det 13. august.

DUS2 er lukket i skoleferierne.

Pris 

I 2019 er prisen 444 kr. pr. måned.

Juli og august er betalingsfri.

DUS2 er ikke omfattet af søskenderabat.

Del indhold