Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidstilbud (DUS2)

Skolefritidstilbud (DUS2) er et tilbud til elever fra 4. til 6. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen efter skoletid.

Tilbuddet er typisk aktivitetspræget og kan byde på alt fra sport til mekanik eller drama afhængigt af, hvilke interesser børnene har.

Indmelding

Indmelding skal ske digitalt på Pladsanvisningen-online.dk

Når du tilmelder dit barn i 4. klasse, fortsætter tilmeldingen automatisk i 5. og 6. klasse, indtil du udmelder dit barn. 

Friplads

I 2022 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 187.901 kr. 

I 2022 har du ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 583.700.

Du søger om friplads via Pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding skal ske digitalt på Pladsanvisningen-online.dk

Alle 6. klassebørn udmeldes automatisk pr. 31. juli. 

Åbningstid

DUS2 åbner efter skoletid og lukker klokken 17.00. Åbningstiden er nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside.

Skoleårets første åbningsdag i DUS2 er første skoledag. 

DUS2 er lukket i skoleferierne.

Pris 

I 2022 er prisen 542 kr. pr. måned

Juli og august er betalingsfri.

DUS2 er ikke omfattet af søskenderabat.

Del indhold