Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidstilbud (DUS2)

Skolefritidstilbud (DUS2) er et tilbud til elever fra 4. til 6. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen efter skoletid.

Tilbuddet er typisk aktivitetspræget og kan byde på alt fra sport til mekanik eller drama afhængigt af, hvilke interesser børnene har.

Indmelding

Indmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Når du tilmelder dit barn i 4. klasse, fortsætter tilmeldingen automatisk i 5. og 6. klasse, indtil du udmelder dit barn. 

Friplads

I 2020 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 181.501 kr.

I 2020 har du ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 563.800 kr.

Du søger om friplads via pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Åbningstid

DUS2 åbner efter skoletid og lukker klokken 17.00. Åbningstiden er nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside.

Skoleårets første åbningsdag i DUS2 er første skoledag. I 2020 er det 12. august.

DUS2 er lukket i skoleferierne.

DUS-sekretariatet holder ferielukket i uge 29 og 30. Har du spørgsmål, kan du sende dem via linket "Skriv sikert til Skoleforvaltningen", som du finder til høje på siden. Din besked vil blive besvaret snarest efter uge 30.

Pris 

I 2020 er prisen 456 kr. pr. måned.

Juli og august er betalingsfri.

DUS2 er ikke omfattet af søskenderabat.

Del indhold