Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning fra 0. - 3. klasse

I Skolefritidsordningen fra 0. til og med 3. klasse kan eleverne opholde sig på skolen om morgenen før skole og efter skoletid.

I Aalborg kaldes Skolefritidsordningen for DUS. DUS står for Det Udvidede Samarbejde mellem Skole- og Socialforvaltningen, mellem lærere og pædagoger, mellem skole og daginstitution og mellem skole og fritid. 

I DUS sørger personalet for, at eleverne kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer efter skole. Du aftaler med personalet, hvornår dit barn kommer og går.

Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivningen, når du har modtaget brev fra distriktsskolen primo/medio januar.

Hvis der ønskes en anden startdato i DUS end 1. august, kan man i stedet lave en tilmelding på Pladsanvisningen-online.dk, hvor man vælger den ønskede startdato.

Hvis der vælges en anden startdato, betales der først fra den ønskede dato.

Alternativt kan indmeldelse til DUS ske senere på Pladsanvisningen-online.dk

Print alle punkter

Del indhold