Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning (DUS)

Skolefritidstilbud (DUS1) er et tilbud til elever fra 0. til og med 3. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen om morgenen før skole og efter skoletid.

I DUS sørger personalet for, at eleverne kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer efter skole. Du aftaler med personalet, hvornår dit barn kommer og går.

Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivningen, når du har modtaget brev fra distriktsskolen primo/medio januar.

Hvis der ønskes en anden startdato i DUS end 1. august, kan man i stedet lave en tilmelding på Pladsanvisningen-online.dk, hvor man vælger den ønskede startdato.

Hvis der vælges en anden startdato, betales der først fra den ønskede dato.

Alternativt kan indmeldelse til DUS ske senere på Pladsanvisningen-online.dk

Åbningstider

Alle hverdage fra kl. 06.30 - kl. 17.00. Åbningstiden er dog nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside. 

DUS er også åben på hverdage, hvor skolerne holder lukket. Dog er der lukket to uger i sommerferien. I 2022 er der lukket i ugerne 28 og 29, og nødpasning forefindes på Kærbyskolen.

Sidste dag i DUS1 for 3. klasser er 31. juli og alle børn udmeldes automatisk (efter den 31. juli).

Priser

Pris pr. måned (juli er betalingsfri)

DUS kr. 1.726 kr.

MiniDUS kr. 2.135 kr.

MiniDUS findes på Tofthøjskolen, Gudumholm Skole, Mou Skole og Kongerslev skole.

Søskenderabat

Du får automatisk søskenderabat, hvis du har mere end 1 barn i kommunens dagpleje, børnehave eller DUS. Det betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris for efterfølgende pladser.

Hvis søskende ikke har samme folkeregisteradresse, bortfalder søskenderabatten.

Friplads

I 2022 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 187.901 kr. 

I 2022 har du ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 583.700 kr. 

Du søger om friplads via Pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding sker med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du for eksempel foretager udmeldingen den 15. februar, så træder den i kraft den 1. april. 

Start udmelding på Pladsanvisning-online.dk

Del indhold