Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning (DUS)

Skolefritidstilbud (DUS1) er et tilbud til elever fra 0. til og med 3. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen om morgenen før skole og efter skoletid.

I DUS sørger personalet for, at eleverne kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer efter skole. Du aftaler med personalet, hvornår dit barn kommer og går.

Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivningen, når du har modtaget brev fra distriktsskolen primo/medio januar.

Hvis der ønskes en anden startdato i DUS end 1. august, kan der gives besked i en mail til Skoleforvaltningen. Dette gøres ved at trykke på linket i højre side under kontakt.
Hvis der vælges en anden startdato, betales der først fra den ønskede dato.

Alternativt kan indmeldelse til DUS ske senere på pladsanvisningen-online.dk.

Åbningstider

Alle hverdage fra kl. 07.00 - kl. 17.00. Åbningstiden er dog nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside. 

DUS er også åben på hverdage, hvor skolerne holder lukket. Dog er der lukket to uger i sommerferien. I 2020 er der lukket i ugerne 29 og 30, og nødpasning forefindes på Kærbyskolen.

Sidste dag i DUS1 for 3. klasser er 31. juli.

DUS-sekretariatet holder ferielukket i uge 29 og 30. Har du spørgsmål, kan du sende dem via linket "Skriv sikert til Skoleforvaltningen", som du finder til høje på siden. Din besked vil blive besvaret snarest efter uge 30.

Priser

Pris pr. måned (juli er betalingsfri)

DUS: 1.667 kr. pr. måned.

MiniDUS*: 1.995 kr. pr. måned.

*MiniDUS findes på Tofthøjskolen, Gudumholm Skole, Mou Skole og Kongerslev skole. 

Søskenderabat

Du får automatisk søskenderabat, hvis du har mere end 1 barn i kommunens dagpleje, børnehave eller DUS. Det betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris for efterfølgende pladser.

Hvis søskende ikke har samme folkeregisteradresse, bortfalder søskenderabatten.

Friplads

I 2020 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 181.501 kr. 

I 2020 har du ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 563.800.

Du søger om friplads via pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding sker med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du for eksempel foretager udmeldingen den 15. februar, så træder den i kraft den 1. april.

Start udmelding på www.pladsanvisning-online.dk

Del indhold