Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning (DUS)

Skolefritidsordningen DUS er et tilbud til elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse på alle folkeskoler.

Eleverne kan opholde sig i DUS både før og efter skoletid.

I DUS sørger personalet for, at eleverne kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer efter skole. Du aftaler med personalet, hvornår dit barn kommer og går. Det kaldes kontrolleret fremmøde.

Går dit barn i 3. klasse, kan du vælge selv at aftale med dit barn, hvornår det skal komme og gå. Det kaldes Ikke-kontrolleret fremmøde. Vil du benytte dig af muligheden, skal du indberette det på pladsanvisningen-online.dk

Indmelding

Indmelding skal ske digitalt på pladsanvisningen-online.dk.

Åbningstider

Alle hverdage fra kl. 07.00 - kl. 17.00. Åbningstiden er dog nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside. 

DUS er også åben på hverdage, hvor skolerne holder lukket. Dog er der lukket to uger i sommerferien.

Priser

  Pris pr. måned (juli er betalingsfri)
Kontrolleret fremmøde: 1.256 kr.  
Ikke-kontrolleret fremmøde*:     1.156 kr.  
MiniDUS**: 1.920 kr.  

* Mulighed i 3. klasse
**MiniDUS findes på Tofthøjskolen, Gudumholm Skole, Mou Skole og Kongerslev skole. 

Søskenderabat

Du får automatisk søskenderabat, hvis du har mere end 1 barn i kommunens dagpleje, børnehave eller DUS. Det betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris for efterfølgende pladser.

Hvis søskende ikke har samme folkeregisteradresse, bortfalder søskenderabatten.

Friplads

Du har ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 170.101 i 2017. Du har ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 528.200 i 2017.

Du søger om friplads via pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding sker med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du for eksempel foretager udmeldingen den 15. februar, så træder den i kraft den 1. april.

Start udmelding på www.pladsanvisning-online.dk

Del indhold