Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordning (DUS)

Skolefritidstilbud (DUS1) er et tilbud til elever fra 0. til og med 3. klasse, hvor de kan opholde sig på skolen om morgenen før skole og efter skoletid.

I DUS sørger personalet for, at eleverne kommer i skole til tiden og holder øje med, at de kommer efter skole. Du aftaler med personalet, hvornår dit barn kommer og går.

Indmeldelse sker samtidig med skoleindskrivningen, når du har modtaget brev fra distriktsskolen primo/medio januar.

Alternativt kan indmeldelse til DUS ske senere på pladsanvisningen-online.dk.

Åbningstider

Alle hverdage fra kl. 07.00 - kl. 17.00. Åbningstiden er dog nogle steder tilpasset lokale behov. Tjek derfor åbningstiden på skolens hjemmeside. 

DUS er også åben på hverdage, hvor skolerne holder lukket. Dog er der lukket to uger i sommerferien.

Priser

  Pris pr. måned (juli er betalingsfri)
DUS:                            1.362 kr.  (I 2019: 1.503 kr. pr. måned)
MiniDUS*: 1.955 kr.  (I 2019: 1.990 kr. pr. måned)

*MiniDUS findes på Tofthøjskolen, Gudumholm Skole, Mou Skole og Kongerslev skole. 

Søskenderabat

Du får automatisk søskenderabat, hvis du har mere end 1 barn i kommunens dagpleje, børnehave eller DUS. Det betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris for efterfølgende pladser.

Hvis søskende ikke har samme folkeregisteradresse, bortfalder søskenderabatten.

Friplads

Du har ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 173.801 i 2018. Du har ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 539.800 i 2018.

I 2019 har du ret til friplads, hvis din årlige husstandsindkomst (bruttoindkomst minus AM-bidrag) er under 177.601 kr. Du har i 2019 ret til delvis friplads (nedsat pris), hvis din husstandsindkomst er under 551.700 kr.

Du søger om friplads via pladsanvisningen-online.dk

Udmelding

Udmelding sker med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du for eksempel foretager udmeldingen den 15. februar, så træder den i kraft den 1. april.

Start udmelding på www.pladsanvisning-online.dk

Del indhold