Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebestyrelsernes Fællesråd

Skolebestyrelsernes Fællesråd i Aalborg Kommune består af forældrevalgte repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Det er et forum, hvor vi sparrer om udvikling af skolerne i kommunen, og de politiske drøftelser og beslutninger, som ligger til grund. Sparringen foregår derfor i et tæt samarbejde mellem skolebestyrelserne, Skoleudvalget og Skoleforvaltningen.

I Skolebestyrelsernes Fællesråd sættes der fokus på alle større forhold, visioner og spørgsmål, der vedrører alle skolerne i hele kommunen i et samarbejde mellem rådmanden, Skoleudvalget og forvaltningen. Skolebestyrelsernes Fællesråd kan på eget initiativ udtale sig om de pædagogiske forhold, som har betydning for skolerne.

Eksempler på det er:

• Budgetter og de pædagogiske konsekvenser heraf

• Skolepolitik

• Skoleudvikling

• Særlige indsatsområder for folkeskolerne

Hvem er med i Skolebestyrelsernes Fællesråd?

Skolebestyrelsernes Fællesråd består af medlemmerne af Skoleudvalget samt af 7 medlemmer valgt af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne i Aalborg Kommune. Rådmanden er formand for Skolebestyrelsernes Fællesråd og næstformanden vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer.

Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan stille op til Skolebestyrelsernes Fællesråd.

Møder og eksempler på samarbejde

Skolebestyrelsernes Fællesråd mødes 4 gange om året (hvert kvartal). Dagsordenen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem rådmand, Skoleudvalget, de forældrevalgte samt Skoleforvaltningen.

Hvis der er særlige interesser og forhold i skoleudviklingen, kan der arrangeres ekstraordinære møder i Skolebestyrelsernes Fællesråd. Der kan også være møder i ad hoc-udvalg oprettet i forbindelse med arbejde med specifikke spørgsmål eller emner for skolerne.

De forældrevalgte medlemmer deltager gerne i lokale skolebestyrelsesmøder for at høre, hvad der rører sig ude i de enkelte skolebestyrelser. Hvilke udfordringer og positive historier har skolerne at fortælle om, og hvilket billede skal der tegnes af vores folkeskoler i Aalborg Kommune?

Andre emner kunne være videns- og erfaringsopsamling fra skolebestyrelser. Det kan også være, at skabe fokus omkring lokale udfordringer, initiativ til fællesmøder, eller drøfte tiltag fra Skoleforvaltningen samt fungere som sparringspartner for de lokale skolebestyrelser.

Se medlemmerne af Skolebestyrelsernes Fællesråd

Referater fra 2020

Referater fra 2019

 

Del indhold