Styrelsesvedtægt

Klasseforældreråd

Skolens leder

Pædagogisk råd

Elevråd

Fælles rådgivende organ

Ikrafttræden og ændringer

Bilag til Styrelsesvedtægt