Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.

Skolebestyrelser i Aalborg Kommune

Alle folkeskoler og 3 specialskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retning for den enkelte skole.

Skolebestyrelsen arbejder inden for de rammer, som lovgivningen og de lokale politiske beslutninger udstikker.

Forældrene har flertal i skolebestyrelsen.

Hvem er med i skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter, som alle har stemmeret.

Forældrerepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, mens medarbejdere og elever vælges for et år af gangen.

Derudover kan skolebestyrelsen udpege op til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller det lokale foreningsliv til skolebestyrelsen.

Udpegningen sker for et år af gangen. De udpegede har også stemmeret. Skolens leder, dennes stedfortræder og DUS-indskolingslederen deltager i bestyrelsens møder og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Hvad laver skolebestyrelsen?

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.

Det kan fx være forhold vedr.:

• undervisningens organisering
• skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet
• skolens samarbejde med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler m.v.
• samarbejdet i den åbne skole
• samvær, adfærd, sprogbrug og kommunikation.
• motion og bevægelse
• indhold og organisering af understøttende undervisning med særligt fokus på, hvordan der skabes en sammenhængende og varieret skoledag

Skolebestyrelsen fører også tilsyn med om skolen lever op til de vedtagne principper.

I praksis foregår det ved, at man beder skolens ledelse om at redegøre for hvordan skolen arbejder. Inden for de kommunalt vedtagne rammer skal skolens budgetter også godkendes af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens placering i styringen af skolerne og skolebestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes Skoler og Bilag til styrelsesvedtægten (Se nedenfor).  

Print alle punkter

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du mangler Bilaget til Styrelsesvedtægten


Du kan også bestille Bilaget til Styrelsesvedtægten ved at ringe
på telefon 9352 0010.

Webtilgængelighed 

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed:
Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619.

Del indhold