Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Læs mere i bilag til styrelsesvedtægten (se link i kolonnen til højre).

Del indhold

Kvalitetsrapport

I rapporten finder du en række nøgletal, der fortæller noget om kvaliteten af kommunens skolevæsen. 

Læs mere 

Læs bilag til Kvalitetsrapporten