Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skifte skole

Der er frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker.

Vi flytter til Aalborg Kommune

Når du flytter til Aalborg Kommune, hører dit barn automatisk til en bestemt skole. Denne skole kaldes distriktsskolen. Det er barnets folkeregisteradresse, der bestemmer, hvilken skole der er dit barns distriktsskole.

Når du skal indskrive dit barn, skal du kontakte distriktsskolen.

Find distriktsskolen med den Digitale Vejviser

Der er principielt frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker. Du skal kontakte den skole, som du ønsker, at dit barn skal skifte til. Skolen vil herefter tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Se oversigt over kommunens skoler

Skifte til en anden folkeskole i kommunen

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte til en anden folkeskole i kommunen, bør du henvende dig til barnets nuværende skole for at orientere dem om ønsket. Hvis det er pga. problemer, får skolen derved mulighed for at afhjælpe problemerne, inden der tages endelig beslutning om et evt. skoleskift.

Hvis man ønsker at indskrive sit barn på en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg), skal der være plads til dit barn i en klasse på den skole, som du ønsker at flytte dit barn til. Hvis der er plads, aftaler modtagende skole og forældrene nærmere vedr. forholdene - også hvis der har været udfordringer på den nuværende skole, så skolen kan tage sig godt af barnet. Såfremt der er brug for det, kan de to skoler tale sammen inden den endelige beslutning træffes.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til dit barns skole.

 Se oversigt over kommunens skoler

Skifte til en folkeskole i en anden kommune

Selv om du bor i Aalborg Kommune, kan dit barn gå på en skole i en anden kommune. Hvis du ønsker det, skal du kontakte den kommune, som skolen hører til.

Kommunerne tager stilling til, hvor mange elever de vil optage fra andre kommuner.

Skal mit barn skifte skole, når vi flytter til en anden kommune?

Hvis du flytter til en anden kommune, kan dit barn fortsætte skolegangen i Aalborg Kommune. Du skal dog selv sørge for eventuel kørsel af dit barn til skole og skolefritidsordning.

Del indhold