Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ressourcemodellen

Skoleudvalgets ressourcemodel sætter fokus på kerneopgaven med børn og unge i centrum gennem 4 hovedfokuspunkter:

En gennemsigtig og overskuelig tildeling af ressourcer til skolerne.

-giver skolebestyrelser og -ledelser bedre mulighed for at planlægge og følge op på skoleårets ressourcer samt mulighed for politisk prioritering og opfølgning.

Tildeling af ressourcer svarende til 1 lærer pr. klasse i alle klasser, samt en differentiering for store og små klasser.

-sikrer en god og afvekslende undervisning for alle skoleelever. 

Der tildeles ressourcer, der skal dække de faktiske udgifter til basisdrift på skolerne.

-sikrer, at skolerne ikke skal flytte ressourcer fra undervisning og indsatser.

Ressourcerne til forebyggelse og trivsel tildeles i højere grad efter sociale udfordringer.

-sikrer, at skolerne har mulighed for faglige og sociale indsatser, så alle skoleelever kan være en del af fællesskabet og få den støtte i hverdagen, de har behov for.

 

Se Ressourcemodellen i pdf

 

Del indhold