Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transport til skole

Alle folkeskoleelever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og skolevejen har en vis længde.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Elever i 0. - 3. klasse: Længere end 2½ km.

Elever i 4. - 6. klasse: Længere end 6 km.

Elever i 7. - 9. klasse: Længere end 7 km.

Elever i 10. klasse: Længere end 9 km. 

Benytter eleven offentlige transportmidler, må afstanden mellem hjemmet og stoppestedet udgøre op til halvdelen af afstanden. Ventetiden på skolen må højst være en time før og efter skoletid.

Vil du søge om gratis transport, - hvad enten det er skolebuskort eller befordringsgodtgørelse, skal du kontakte barnets skole.

Se oversigt over folkeskoler i Aalborg Kommune

Du kan også bruge Skoletransportberegneren for at se, om dit barn er berettiget til gratis transport til skole. 

Specialundervisningstilbud

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan bevilge befordringsgodtgørelse til/fra specialundervisningstilbud.

Læs mere om PPRs bevilling af transport til specialundervisningstilbud 

Farlig skolevej og sygekørsel

Der kan bevilges gratis transport til distriktsskolen uanset skolevejens længde, hvis:

  • Eleven skal færdes på særligt farlige skoleveje
  • Der skal tages særligt hensyn til elevens helbred
    (Der skal være en lægelig vurdering af behovet for transport.)

Har du spørgsmål til farlige skoleveje og sygekørsel, kan du henvende dig til Børn og Unge på telefon 9352 0091.

Befordringsgodtgørelse

Er du bevilliget befordringsgodtgørelse til enten folkeskole eller specialundervisningstilbud, skal du benytte skemaet på Borgeronline.dk med dit NemID

Skemaet indtastes og signeres senest den 10. i den efterfølgende måned, hvorefter udbetaling sker den sidste dag i måneden. Pengene udbetales til din Nemkonto.

Reglerne for transport findes i bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen. Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen

 

 

 

Del indhold