Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vesterkærets Skole

Skolen ligger ved Vestre Fjordvej og Skydebanevej. Vestre Fjordvej betjener en forholdsvis stor mængde trafik, men der køres med en fornuftig hastighed ud for skolen. På Skydebanevej er der etableret krydsningshelle og bump til sikring af skolebørnene.

Sådan færdes du omkring skolen

Skolepatruljer på Vestre Fjordvej ved Engtoftevej hjælper de mindre børn med at krydse vejen trafiksikkert. Skolepatruljeblink gør billister opmærksomme på skolepatruljen og blinkene tændes, når skolepatruljerne arbejder.

Hvis du kører dit barn i skole, kan du parkere på Skydebanevej vest for skolen, hvor der ikke er etableret trafiksanering. Du må ikke benytte skolens parkeringsplads eller indkørsel til skolen til afsætning af dit barn.

Bemærk, at der er standsningsforbud omkring krydsningsstedet på Skydebanevej.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje  

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold