Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejgaard Østre Skole

Skolen ligger centralt i Vejgaard i et kvarter, som er præget af trafiksaneringer med hastighedsdæmpning ned til 30 eller 40 km/t.

Sådan færdes du omkring skolen

Skolepatruljer hjælper børnene sikkert over Nørre Tranders Vej. Med skolepatruljeblink gøres billister opmærksomme på skolepatruljen og blinkene tændes, når skolepatruljerne arbejder.

Bemærk, at der om morgenen er standsningsforbud i den ene side af Østervangsvej ved Dussen, dog er ind- og udstigning tilladt. For parkering henvises til modsatte side.

På Christen Kolds Vej er der tilsvarende standsningsforbud, som gælder om morgenen. Her er det undtagelsesvist tilladt at foretage ind- og udstigning umiddelbart ud for skolens hovedindgang.

Forældre, der kører deres børn til skole i bil, anmodes om at udvise hensyn over for beboerne i området, når standsning for ind- og udstigning foretages. Vær i øvrigt opmærksom på de almindeligt glædende færdselsregler for standsning og parkering nær vejkryds, ved ind- og udkørsler, fodgængerfelter o.l. Og husk at holde øje med forbipasserende cyklister på vejen, når du åbner bildøren.

Af hensyn til sikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen - i henhold til skolens trafikpolitik - at biltransport til og fra skolen begrænses til et absolut minimum.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold