Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skansevejens Skole

Skolen ligger centralt i Nørresundby og vejnettet omkring skolen består især af villaveje, der for manges vedkommende er lange og lige. Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, blandt andet på Sankt Peders Gade, hvor der ved skolen er etableret bump.

Sådan færdes du omkring skolen

Skolepatruljer hjælper eleverne sikkert over Skansevej og Sankt Peders Gade. Med skolepatruljeblink gøres billister opmærksomme på skolepatruljen og blinkene tændes, når skolepatruljerne arbejder.

Sæt barnet af ved de anbefalede afsætningspladser på Bakkelygade og Skansevej hvis du kører dit barn til skole. Du skal være opmærksom på, at din bil ikke tager udsynet for de elever, der krydser vejen.

Der er standsningsforbud på forpladsen ved skolens indgang. Af hensyn til de mange børn, der kommer gående til skole, må skolens parkeringsplads kun benyttes til at sætte af og køre videre. Vil du gerne følge dit barn ind til skolen, anbefaler vi parkeringspladsen ved Garvergade, som er forbundet med sti til skolen.

Om morgenen er der endvidere standsningsforbud på Skansevej ud for skolen ned mod Sankt Peders gade. Ind- og udstigning er dog tilladt i den ene vejside på en kortere strækning umiddelbart før skolen. På Skansevejen overfor skolen er der også restriktioner i forhold til standsning og parkering hele døgnet.

På Bakkelygade er der ligeledes standsningsforbud med ind- og udstigning tilladt i vejens vestlige side det sidste stykke ned mod vendepladsen.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold