Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seminarieskolen

Skolen ligger ud til Mylius Erichsens Vej ved siden af UCN. Der derfor ofte tæt trafik på vejen om morgenen. På strækningen omkring skolen er der derfor opsat variable hastighedstavler, der nedsætter den tilladte hastighed til 30 km/t, når der færdes mange skolebørn på strækningen.
fac
For at sikre skolevejen for de gående og cyklende er der anlagt et synligt fodgængerfelt samt fartdæmpning i form af bump og en hævet flade nær skolen. Der er cykelbaner på hele Mylius Erichsens Vej, og fra Umanakvej føres en sti direkte ind til skolen uden om biltrafikken.

Sådan færdes du omkring skolen

Skolepatruljen står på Mylius Erichsens Vej ved fodgængerfeltet vest for skolen og hjælper eleverne over vejen. Skolepatruljeblink og hastighedstavler er i funktion i perioden op til skolestart. Fodgængerfeltet ligger på bumpet og er belyst med små lysdioder i vejen for at gøre bilisterne opmærksomme på krydsningsstedet og de krydsende skolebørn. Fra fodgængerfeltet kan skolebørnene gå ad stien bagom afsætningspladsen direkte ind til skolen. 

Frem for at køre dit barn i skole, bør du overveje, om ikke dit barn kan gå eller cykle til skole, da frisk luft og motion og øger indlæringsevnen. Mindre biltrafik omkring skolen forbedrer tilmed sikkerheden for de gående og cyklende børn.

Kører du alligevel dit barn til skole skal du benytte "kys og kør" pladsen bag pedellens hus vest for skolen. På pladsen er der også mulighed for parkering i de indrettede båse på græsarmeringen.

Der er de senere år gjort mange tiltag for at gøre netop skolevejen til Seminarieskolen mere sikker, da skolen har deltaget i projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby. Cykelbaner, bump, en tydelig fodgængerovergang, separering af biler og bløde trafikanter ved afsætningspladsen gør, at børnene i langt højere grad har mulighed for at transportere sig selv sikkert og trygt til skole.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold