Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sebber Skole

Sebber Skole ligger i Valsted og modtager børn fra Sebbersund, Barmer og Valsted. Børn fra Sebbersund kan cykle på cykelsti langs Nymøllevej. I Sebbersund sker krydsningen af Løgstørvej via en tunnel, mens Nymøllevej krydses i krydsningshelle ved skolen.

Sådan færdes du omkring skolen

Gående og cyklende børn fra Valsted opfordres til at benytte krydsningsstedet syd for skolen, frem for at krydse Nymøllevej i svinget, hvor der er dårlig oversigt.

Vælger du at køre dit barn til skole, skal du benytte den anbefalede afsætningsplads ved Nymøllevej. Undlad at sætte børn af på Gl. Skolevej, hvor mange børn skal parkere deres cykler i cykelskuret.

Kørsel i skolegården frabedes i skoletiden og fritidsordningens åbningstid, da børnene benytter skolegården til leg.

Børn, der kommer til skolen med bus sættes af i buslommen ved skolens gavl og skal således ikke krydse Nymøllevej.

Bemærk, at der i morgentimerne er standsningsforbud i den ene side af Gl. Skolevej overfor skolen.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold