Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nørre Uttrup Skole

Skolen ligger i nærheden af flere store veje, men store dele af skoledistriktet er sammenbundet af stisystemer. Ved skolen er der etableret stitunneler under Hjørringvej og Sundsholmen. Det er derfor muligt for børnene at komme trafiksikkert til skolen til fods eller på cykel.

Sådan færdes du omkring skolen

Solsidestien går gennem stitunnelen under Hjørringvej og leder gående og cyklende børn fra Uttrup Nord området det sidste stykke vej til skolen. Der opstår ofte kaotiske situationer, når forældre i forbindelse med afsætning vil passere eller ligefrem parkerer på stien.

Skoleelever fra kvarteret omkring Blomsterskrænten skal passere det store kryds ved Hjørringvej og Forbindelsesvejen. Krydset er sikret med et signalanlæg, ligesom skolepatruljen hjælper skoleeleverne sikkert over.

DUS-ordning og fritidsaktiviteter er også beliggende i nærheden af stisystemet, så børnene kan færdes trafiksikkert i deres fritid.

Kører du dit barn til skole, kan du også benytte en af de anbefalede afsætningspladser nær stitunnellerne. Herfra kan børnene så gå det sidste stykke af vejen.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold