Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Langholt Skole

Skolen ligger ved de to befærdede veje, Horsensvej og Vestvej. Begge veje er trafiksaneret med bump, men der er en del sving på vejene som nedsætter oversigtsforholdene. Børnene opfordres til at krydse vejene ved bumpene, hvor oversigten er bedst.

Sådan færdes du omkring skolen

Nord for skolen - ved børnehaven Pilfinger - er der en skolesti, hvor børnene på det sidste stykke skal færdes sammen med bilerne. Mange biler bakker og vender på dette område og skaber dermed risikable situationer.

Kører du dit barn til skolen skal du sætte barnet af på afsætningspladserne ved skolens hovedindgang. Har du brug for at følge dit barn ind til skolen, kan du parkere foran Langholthallen eller ved Spejderhuset.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

 

 

Del indhold