Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klarup Skole

Skolen ligger i et roligt villakvarter uden meget gennemkørende trafik. Samtidig forbindes størstedelen af byen internt med et meget veludbygget stisystem. Skolebørnene kan derfor færdes sikkert uden at komme i konflikt med anden trafik.

Sådan færdes du omkring skolen

På Klarupvej er der omkring Hellasvej etableret forskellige former for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er her sikret mulighed for at krydse vejen i et fodgængerfelt.

På Romdrupvej ud for stien syd for Klarupvej er der sikret muligheder for at krydse vejen i en signalreguleret fodgængerovergang.

Fritidsaktiviteterne som eksempelvis hallen, boldbanerne og BMX-klubben er også beliggende i nærheden af stisystemet, så børnene også i fritiden kan færdes sikkert.

Kører du dit barn i skole, bør du så vidt muligt benytte en af de anbefalede afsætningspladser ved skolen, enten:

  • ved hallen på Hellasvej eller,
  • for enden af Klarup Kirkevej

Ved Klaruphallen er der fin og tryg afsætningsplads samt mange p-pladser. Skolen opfordrer så mange som muligt til at benytte denne side af skolen til afsætning og parkering.

P-båsene på vendepladsen for enden af Klarup Skolevej ønskes fortrinsvis benyttet til korttidsparkering inden for almindelig skoletid.

Bemærk, at der i morgentimerne er standsningsforbudszone på Klarup Skolevej mellem børnehaven og vendepladsen. Al standsning og parkering skal i dette tidsrum ske inden for de afmærkede p-båse. Denne standsningsforbudszone skal hindre farlige situationer på Klarup Skolevej, så børn der kommer gående og cyklende, trygt kan krydse vejen.

Skolen opfordrer til, at standsningsforbudszonen respekteres.

Parkeringspladserne ved børnehaverne Sofie og Bakken må kun benyttes, hvis du har et ærinde i børnehaven.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

 

 

Del indhold