Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Højvangskolen

Højvangskolen ligger mellem Svenstrup og Godthåb, hvor der er et veludbygget stisystem, som gør skolevejen meget sikker for børn, som cykler eller går til skole.

Sådan færdes du omkring skolen

Det anbefales, at flest muligt cykler eller går til skole ad gang- og cykelstierne. 

Tilkørselsvejen fra Godthåb kan være meget trafikeret om morgenen, hvor biler, cyklende og gående færdes mellem hinanden. Tingstedet er af samme grund lukket for gennemkørende trafik.

Som et nyt tiltag, er der etableret afstribning med 2 minus 1 vej på den vestlige del af Tingstedet.

Kører du dit barn til skole, kan du sætte barnet af på et sted tæt på skolen, hvorfra det kan gå trafiksikkert til skole.

DUS-ordningen ligger sammen med skolen. DUSsen har egen parkering for cykler og biler, som du opfordres til at benytte.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

 

Del indhold