Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gl. Lindholm Skole

Gl. Lindholm Skole ligger op ad de trafikerede veje Forbindelsesvejen og Lindholmsvej. Omkring skolen er der udført trafiksaneringer som skal dæmpe trafikkens hastighed og begrænse trafikken af blandt andet forældre, der kører deres børn til skolen.

Sådan færdes du omkring skolen

Lindholmsvej er sikret med bump og fodgængerfelt ved skolen. Skolepatruljen hjælper eleverne sikkert over vejen i fodgængerfeltet, og skolepatruljeblink tændes for at gøre billister opmærksomme på, at skolepatruljen arbejder.

For at hjælpe børnene over vejene er der yderligere etableret signalanlæg, fodgængerfelter og midterheller i området.

Kører du dit barn til skole, henvises du til de anbefalede afsætningspladser.

Bemærk, at der er standsningsforbud på Lindholmsvej i vejens østlige side mellem lyskrydset og Bakkevej, gældende i tidsrummet kl. 7-9.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

  

 

 

Del indhold