Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gistrup Skole

Skolen ligger for enden af Hadsundvej, som er præget af trafik fra boligområderne og forældre, der kører deres børn til skole. Samtidig bliver Hadsundvej benyttet af mange børn, der cykler eller går til skole.

Sådan færdes du omkring skolen

Elever der går eller cykler til skole fra boligområderne vest og nord for skolen, kan undgå biltrafikken på Hadsundvej ved at benytte stierne og de mindre veje Mølletoften, Digevangen og Lyngtoften.

Vælger du at køre dit barn til skole skal den anbefalede afsætningsplads ved parkeringspladsen på nordsiden af Hadsundvej benyttes. Børnene kan herfra bevæge sig sikkert det sidste stykke vej til skolen.

Alternativt kan du sætte barnet af ved rundkørslen mellem skole og hal - dog under hensyntagen til busholdepladser samt andre trafikanter.

Bemærk, at der er parkeringsforbudszone i området omkring skolen og hallen, og at det derfor ikke er tilladt at parkere uden for de afmærkede p-båse. Der er desuden standsningsforbud på Hadsundvej mellem de to bump ved Gistrup Skolevej.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

  

 

Del indhold