Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Filstedvejens Skole

Skolen ligger ud til Filstedvej, hvor der ofte er tæt trafik om morgenen. For at gøre skolevejen sikker at færdes på for de gående og cyklende skolebørn er der et synligt fodgængerfelt ud for skolen, bump på Filstedvej og cykelsti på frem til Omnihuset.
Cyklister kan køre via stien fra Omnihuset op til skolen. Humlebakken kan krydses over en stibro, og ved Ullavej/Ninavej kan cykler stilles i cykelstativer under halvtag.

Sådan færdes du omkring skolen

Skolepatruljen står på Filstedvej ved fodgængerfeltet ud for skolen og hjælper eleverne over vejen. Skolepatruljeblink tændes, når skolepatruljerne arbejder. Fodgængerfeltet er anlagt på en fartdæmpet hævet flade og er belyst med blinkende lysdioder i vejen for at gøre bilisterne opmærksomme på krydsningsstedet og de krydsende skolebørn.

Frem for at køre dit barn i skole, bør du overveje, om ikke dit barn kan gå eller cykle til skole, da frisk luft og motion og øger indlæringsevnen. Mindre biltrafik omkring skolen forbedrer tilmed sikkerheden for de gående og cyklende børn.

Kører du alligevel dit barn til skole, skal du benytte skolens "kys og kør" plads til afsætning eller skolens p-båse for korttidsparkering. Vendepladsen foran skolen er forbeholdt taxa-, vare- og handicapkørsel. For langtidsparkering henvises til p-pladserne ved Omnihuset.

Der er de senere år gjort mange tiltag for at gøre netop skolevejen til Filstedvejens Skole mere sikker, da skolen har deltaget i projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby. Cykelstier, bump, en tydelig fodgængerovergang, separering af biler og bløde trafikanter på skolens areal og færdsel på stier i eget tracé gør, at børnene kan færdes sikkert på egen hånd omkring skolen uden om biltrafikken. 

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

 

Del indhold