Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Farstrup Skole

Farstrup Skoledistrikt strækker sig fra området ved Rødemølle/Sebbersund mod øst til Kølby/Lundby mod vest. Efter 6. klassetrin kommer elever fra Sebber skoledistrikt til Farstrup Skole.

Sådan færdes du omkring skolen

Bor du i Farstrup by, opfordres du til at cykle eller gå med dit barn til skolen eller lade barnet selv gå eller cykle til skolen, når det er klar til det.

Elever der transporteres til og fra skole med bus sættes af på busholdepladsen nedenfor skolen om morgenen. Om eftermiddagen holder busserne foran skolen på p-pladsen.

Vælger du at køre dit barn til skole, skal du benytte den anbefalede afsætningsplads på p-pladsen mellem skolen og Farstrup Hallen. Du bør ikke holde lige foran skolens hovedindgang og afsætning skal ske under stor hensyntagen til de børn, som færdes til fods eller på cykel.

Klik dig på ind på Aalborg kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

 

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje 

Skriv til Trafik og Veje

 

 

Del indhold