Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ellidshøj skole

Skolen er beliggende midt i Ellidshøj by sammen med børnehaven og DUS-ordningen. Adgangsvejen fra Ellidshøjvej langs nordenden af børnehaven, benyttes af elever der cykler eller går til skolen.

Sådan færdes du omkring skolen

Kører du dit barn til skole/børnehave skal du benytte den skiltede afsætningsplads på Ny Skolevej. Det skal ske under hensyntagen til de børn, der går eller cykler til skole.

Skal du aflevere børn i børnehaven benyttes adgangsvejen fra Ny Skolevej.

Bemærk, at der er parkeringsforbud på Ellidshøjvej omkring krydset ved Ny Skolevej, gældende i tidsrummet kl. 7-9 og 13-15.

På Ny Skolevej er der standsningsforbud i den ene vejside fra børnehaven til skolens adgangsvej, gældende i tidsrummet kl. 7-9, ind- og udstigning er dog tilladt.

I den modsatte side af Ny Skolevej er der parkeringsforbud ned mod Ellidshøjvej.  

Klik dig på ind på Aalborg Kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje ved at akvitere linket nedenfor.

Skriv til Trafik og Veje

 

Del indhold