Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byplanvejens Skole

Skolen ligger ud til de to ret trafikerede veje Gugvej og Byplanvej, som er forbindelsesveje fra Gug-området til Aalborg. Langs vejene er der etableret fortov og cykelsti så børnene kan færdes trygt.

Sådan færdes du omkring skolen

Krydsning af Gugvej og Byplanvej kan ske ved de 2 stibroer, der ligger lige ved skolen.

Byplanvej kan også krydses gennem stitunellen ved Gug Kirke. Stitunnellen indgår i det stinet, der sikrer børnene fra en stor del af skoledistriktet en trafiksikker vej til skole.

Herudover er der etableret en krydsningshelle på Byplanvej nær busstoppestedet. 

Kører du dit barn til skole, skal du køre ind på parkeringsarealet vest for skolen. Parker i ét af parkeringsfelterne og følg gerne dit barn over vejen, da der er stærk trafik de sidste minutter før kl. 8.00.

Alternativt kan du aflevere barnet ved "aflæsningsrampen", som udgøres af hele forpladsen fra hallen til skiltet ved hovedindgangen.

Klik dig på ind på Aalborg Kommunes skolevejsportal  - og se anbefalede afsætningspladser, bump, sikre krydsningssteder, skolepatruljer m.v. nær skole.

Læs om hvordan du kan træne skolevejen med dit barn

Spørgsmål og kommentarer

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring kortene er du velkommen til at skrive til Trafik og Veje ved at akvitere linket nedenfor.

Skriv til Trafik og Veje

 

 

Del indhold